lördag 14 februari 2009

Media

Fixeringen vid Bonnier är stor på Jinge.se. Texter publicerade i tidningar som Expressen och Dagens Nyheter påstås återkommande ge uttryck för "familjen Bonniers" åsikter varvid "Bonniers" konstrueras som judiskt och som en viktig komponent i en bredare konspirativ verksamhet.

När Expressen skriver om Knutbyförsamlingen förvandlar Jinge detta till en "judisk" attack på kristendomen och proklamerar att "Familjen Bonnier förlöjligar Jesus" (för detta exempel se nedan under rubriken Lättåtkomliga citat från Jinge.se). I ett annat inlägg skriver Flücht:
"Den Bonnierägda publikationen Expressen fortsätter sitt heliga krig mot muslimer genom ”journalisten” Arne Lapidus. Uppenbarligen har Lapidus missuppfattat vad familjen Bonnier förväntar sig av honom. Jag tror inte att deras etnicitet gör att de per automatik gillar journalister som brer på och fantiserar fritt i tidningens spalter."


http://jinge.se/allmant/expressens-lapidus-fatwa-mot-islam.htm

I detta fall påstås att DN utgör ett redskap för krafter/verksamheter som Jinge "inte vill spekulera om", men som han i en rad andra inlägg beskrivit, dvs bilden av DN som styrd av en föregivit "judisk" ägare som agerar för att främja föregivit "judiska" intressen.

"Man hoppas givetvis att palestinierna ska ge upp och fly till andra länder, och att det ska ske utan att världens media uppmärksammar saken. Varför Dagens Nyheter gör sig till redskap i denna verksamhet vill jag inte ens spekulera om."
http://jinge.se/index.php/mediekritik/dn-ser-inte-skogen-for-alla-trad.htm

"Shachars artikel är något av de mest manipulativa jag läst, den är fylld med syftningar som ska leda läsaren åt ett visst håll, den hade lika gärna kunnat vara skriven av de israeliska propagandaförfattarna. Och vem vet, det kanske den är. Men det är synd att Dagens Nyheter ska lura sina läsare att tro att de får en opartisk rapportering i tidningen."

http://jinge.se/mediekritik/dagens-nyheter-och-den-opartiska-skildringen.htm

"Problemet med Dagens Nyheter är att det antagligen inte är ”politiskt korrekt” för dess journalister att beskriva verkligheten på annat sätt än som ägarna betraktar den. Att läsarna är de största förlorarna bryr man sig uppenbarligen inte om."

http://jinge.se/allmant/nathan-shachar-dagens-nyheters-korrespondent-i-mellanostern.htm


Denna typ av påståenden och insinuationer får ofta stöd i kommenterar. T ex:http://jinge.se/mediekritik/skillnad-mellan-norge-och-sverige.htm#comment-165144

I nr 12 2005 publicerade Ordfront artikeln "Israels regim styr svenska medier" av Johannes Wahlström. Artikeln, som parallellt publicerades på den internationellt ökände antisemiten Israel Shamirs webbsida, drev tesen om en internationell "sionistisk" konspiration som styrde svenska medier och kontrollerade vad dessa rapporterade om Israel. Artikeln, som anknöt till klassiska antisemitiska motiv, byggde på fabricerade eller förvrängda intervjuer med svenska Mellanösternkorrespondenter. När detta avslöjades tog Ordfront avstånd från artikeln och bad om ursäkt för att den publicerats. Wahlströms band till Shamir belystes bl a av Gellert Tamas i DN. På Jinge.se fick dock Wahlström stöd för sina "teser" av Flücht. Johannes Wahlström blev också efter att han skrivit den antisemitiska artikeln i Ordfront gästbloggare på Jinge.se.
"Så hela historien visar bara att Johannes Wahlström är helt rätt ute. Det trista är förstås att han inte bandade sina intervjuer kan jag tycka. Och förstås att Ordfront Magasin saknar ryggrad."

http://jinge.se/allmant/jinge-johannes-wahlstrom-och-antisemitismen.htm#comment-21339

"Men i sakfrågan har Wahlström rätt."'

http://jinge.se/allmant/jinge-johannes-wahlstrom-och-antisemitismen.htm#comment-21347

Genom inlägget med rubriken "Israels regim styr svenska medier" syns tydligt att Flücht gör Wahlströms tes till sin egen:


http://jinge.se/allmant/israels-regim-styr-svenska-medier.htm

Flücht driver själv samma tes även i andra sammanhang:

"Det är inte utan att man undrar över om det israeliska utrikesdepartementet har beslutat inte bara vad deras supporterbloggar ska skriva, det verkar som de också bestämmer vad media ska rapportera."
http://jinge.se/mediekritik/forintelsens-offer-2009-ars-forovare.htm

"Men tidningarna skriver inget om den saken, man publicerar enbart det som israelerna vill att man ska publicera."
http://jinge.se/mediekritik/israel-falskast-i-varlden.htm

Effekterna av Jinges propaganda kan avläsas i kommentarerna:

"Nu håller jag på att utveckla en rejäl gallopperande antisemitism! Vilket djävla slödder!"
http://jinge.se/allmant/den-judiska-medialobbyn-och-dess-natvarianter.htm#comment-19196

I en kommentar skriver Jinge.se-skribenten Lasse Wilhelmson (Wilhelmson publicerar inte bara kommentarer utan också inlägg på Jinge.se) att bakom olika aktörer "gömmer sig de som kontrollerar ideologiproduktionen". Ideologiproduktionen är, menar Wilhelmson "grovt sionistiserad".http://jinge.se/mediekritik/per-gudmundson-islamofobernas-talesman.htm#comment-142973


En annan kommentar av Lasse Wilhelmson talar om en "sionistiserad omvärld" och kopplar detta till "den planerade ekonomiska kraschen" och "[e]n intelligent planering av människor i syfte att förslava mänskligheten och berika en liten elit".Kommentaren har uppmärksammats av Magnus Sandelin och kunde tidigare läsas här:
http://jinge.se/mediekritik/israeliskt-stoveltramp-230-doda-och-det-blir-fler.htm#comment-166263

Lasse Wilhelmson om Obama och stabschefen Rahm Emanuel i gästinlägg på Jinge.se:

"Den föreslagne stabschefen är verkligen inte vem som helst, utan en sedan länge strategiskt placerad judisk sionist i det demokratiska partiet, som liksom sina gelikar regelmässigt sätter Israels intressen före USA:s."

http://jinge.se/mediekritik/kommer-varlden-att-forandras-nu-av-lasse-wilhelmson.htm