lördag 14 februari 2009

Förintelsen

Försök att förvandla Förintelsen till ett judiskt eller israeliskt brott är ett centralt inslag i samtida antisemitisk agitation. Flücht författar regelbundet blogginlägg på det temat. När mellanösternkonflikten diskuteras görs judar som kategori, inklusive Förintelsens offer, kollektivt ansvariga för Israels politik.http://jinge.se/mediekritik/israel-bygger-auschwitz-at-palestinierna.htm


http://jinge.se/mediekritik/forintelsens-offer-2009-ars-forovare.htm

Jan Inge Flücht skriver i ett annat inlägg: "Personligen tycker jag mig se tendenser till att världsopinionen har börjat få nog nu när Förintelsens offer alltmer ter sig som förövare."


http://jinge.se/mellanostern/israels-brott-mot-manskligheten-uppror-allt-fler.htm

Lasse Wilhelmson publicerade 25/3 2008 ett inlägg där sionism likställdes med nazism. Inlägget illustrerades på jinge.se med ett hakkors bredvid en davidstjärna. Flücht tog bort Wilhelmsons bloggpost inte på grund av innehållet utan för att Wilhelmson även lät andra publicera texten.http://jinge.se/mediekritik/sionism-ska-visst-jamforas-med-nazism.htm

Ett tidigare inlägg på samma tema finns fortfarande tillgängligt på jinge.se:http://jinge.se/allmant/sionismen-ar-judisk-nationalsocialism.htm

Biofilmer om Förintelsen planerades för att tima kriget i Gaza enligt signaturen Nadia:

"Har inte hunnit kolla upp ännu, man är säker på att jag läste igår att 6 filmer om förintelsen kommit ut under julen i USA - stämmer detta? Om så är fallet, och vi vet alla att en biofilm är inget man sätter ihop under en eftermiddag, så verkar det verkligen planerat med Israels attacker sedan julhelgen."
http://jinge.se/mediekritik/statsterrorism.htm#comment-167074

En kommentar till inlägget "Kan en nation bli vansinnig?" stöder konspirationsteorin och förklarar att "världsjudendomen" ("World Jewry") söker kontrolla budskapet:http://jinge.se/mediekritik/israel-kan-en-nation-bli-vansinnig.htm#comment-166963

Jinge.se återger även kommentarer som stöder Förintelseförnekare som den katolske biskopen Richard Williamson:http://jinge.se/mediekritik/kg-hammar-kritiseras-for-installning-till-israel.htm#comment-170781

Ytterligare kommentar som framställer bl a TV-filmer om Förintelsen som del i konspiration och talar, i enlighet med en traditionell antisemitisk tankefigur, om en "förintelseindustri" som sägs "pungslå västmakternas banker på en massa pengar":http://jinge.se/mediekritik/kg-hammar-kritiseras-for-installning-till-israel.htm#comment-170792

Den återkommande gästbloggaren på Jinge.se, Lasse Wilhelmson, ger stöd åt den tidigare Förintelseförnekaren:http://jinge.se/mediekritik/kg-hammar-kritiseras-for-installning-till-israel.htm#comment-170806