fredag 13 februari 2009

Lättåtkomliga citat från Jinge.se

I artikeln "Antisemitisk blogg Ohlys favorit" i Sydsvenskan 12/2 exemplifierar vi antisemitismen på Jinge.se med ett antal citat. Det vi citerar är inlägg av Flücht, gästbloggare och kommentatorer. Som vi skriver i vår artikel är tendensen densamma oavsett författare.

Jan-Inge Flücht berömmer sig av att ha full kontroll över kommentarerna på sin blogg. Enligt sina egna regler raderar Flücht omedelbart "Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer". Dit räknar han dock inte de antijudiska kommentarerna. Ett fåtal av dessa har tagits bort först sedan Flücht pressats av kritik i media eller av andra bloggare. En del av de raderade kommentarerna återges här. Antisemitismen som återspeglas i kommentarerna reflekteras även i Jinges och gästbloggares inlägg. Det är heller inte ovanligt att blogginnehavaren uttrycker stöd till antisemitiska kommentarer.

SKMA vill understryka att detta bara är ett litet axplock från vårt underlag.

*I skrivande stund ligger inlägget med titeln "Familjen Bonnier förlöjligar Jesus" fortfarande uppe (http://jinge.se/allmnt/familjen-bonnier-forlojligar-jesus.htm). Inlägget är författat av Jan-Inge Flücht.

*Den återkommande gästskribenten Lasse Wilhelmsons inlägg "Kommer världen förändras nu?" där Lewinsky-affären påstods vara "en typisk Mossadfälla gillrad för Clinton” finns också än så länge tillgänglig (http://jinge.se/mediekritik/kommer-varlden-att-forandras-nu-av-lasse-wilhelmson.htm).


*Inlägget "Jag tror inte på Palestina" där Flücht diskuterar judar och islams profet ligger också fortfarande kvar på nätet.

Citat:

"Judar och araber har levt sida vid sida under vad som närmast kan kallas evinnerlig tid. Men redan då Muhammed var tre år stod det klart att judarna var ute efter hans liv. Orsaken var tämligen enkel, de insåg att den lilla gossen var profet men han var ättling till Ismael och inte till Isak, en profet som således inte var jude. Sådant omkullkastar den gamla skrönan om ”det utvalda folket” och givetvis också talet om att Gud gett dem landet."
http://jinge.se/mediekritik/jag-tror-inte-pa-palestina.htm

I en kommenatar utvecklar Flücht resonemanget:


http://jinge.se/mediekritik/jag-tror-inte-pa-palestina.htm#comment-150082

Inlägget "Bara mobboffer gör Aliya" har en kommentar där meningen "Det judiska bibel Talmud uppmuntra judarna att ta död på kristna ." fortfarande kan läsas .

http://jinge.se/allmant/bara-mobboffer-gor-aliya.htm#comment-131561