fredag 13 februari 2009

Citat raderade efter uppmärksammande

*Kommentarerna nedan låg fortfarande uppe 30/1 2009 men togs bort efter att de uppmärksammats i media 31/1 2009.Kommentaren var ursprungligen publicerad i anslutning till inlägget "Tummar hålls så de vitnar - för en svart president".
http://jinge.se/mediekritik/tummar-halls-sa-de-vitnar-for-en-svart-president.htmKommentaren publicerades i anslutning till blogginlägget "Välvillig gest, när Israel släpper 250 palestinier?".
http://jinge.se/mediekritik/valvillig-gest-nar-israel-slapper-250-palestinier.htm
I anslutning till sitt inlägg "Kommer världen förändras nu" (se ovan) lämnar Lasse Wilhelmson kommentaren där han redovisar sina metoder för sökande av "information".

Magnus Sandelin och Charlotte Wiberg skriver om Jan-Inge Flüchts försök att förneka vad han själv, hans gäster och kommentatorer skrivit på bloggen.