lördag 14 februari 2009

Exempel från Jinge.se

Den 12/2 publicerade SKMA en debattartikel i Sydsvenskan i vilken vi uttryckte djup oro över det faktum att vänsterpartiets ledare Lars Ohly meddelat att bloggen Jinge.se tillhör hans favoritbloggar. Jinge.se, skriver Ohly, är "alltid uppdaterad och aktuell". SKMA menar att Jinge.se genomgående anknyter till eller ger uttryck för antisemitiska föreställningar och attityder.

SKMA presenterar här underlaget till artikeln i Sydsvenskan samt en rad andra exempel som belyser den antisemitiska tendensen på Jinge.se. För överskådlighetens skull är materialet som redovisas i artikeln uppdelat på två sidor, dels sådant som ännu är tillgängligt på Jinge.se och dels material som raderats av bloggadministratören sedan det uppmärksammats i media. Detta kan även läsas genom att bläddra ned på denna sida. Det ska framhållas att endast en liten del av materialet tagits bort av Jan-Inge Flücht, resten kan fortfarande läsas på Jinge.se.

Vi har också lagt upp ytterligare exempel från Jinge.se. Dessa har delats upp efter tre huvudsakliga teman och kan läsas genom att bläddra ner på denna sida eller genom att klicka på rubrikerna Förintelsen, media och konspiration vilket öppnar inläggen i egna fönster.

Citaten är från texter författade av Flücht, gästbloggare och kommentatorer.

Angående kommentarerna på Jinge.se

Enligt sina egna regler raderar Flücht omedelbart "Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer".

http://jinge.se/netikett-kommentarsregler

Dessa kommentarer av Flücht understryker att inga kommentarer publiceras utan att han granskar dessa:

"Som parentes kan jag nämna att jag alltid läser kommentarerna noga innan jag släpper fram dem när de rör Israel just."

http://jinge.se/politik/apartheidstaten-och-valdet.htm#comment-152895

"Jag är personligen ansvarig för DIN kommentar vilket gör att jag inte släpper fram vad som helst. Denna blogg bekostas helt och enbart av mig själv därför förbehåller jag mig den rätten.."

http://jinge.se/allmant/den-judiska-medialobbyn-och-dess-natvarianter.htm#comment-19334

Israel och antisemitism

Ett centralt argument i alla antisemitisk argumentation är att fientlighet och hat mot judar är självförvållat. Även detta tema återkommer på Jinge.se. Påståendet att det är vad judar i Israel gör som orsakar antisemitism kan jämföras med påståendet att det skulle vara övergrepp begångna av vissa svarta personer i Etiopien som orskar rasismen mot svarta afrikaner i Europa. Båda påståendena är inte bara felaktiga utan i djupt fördomsfulla.Flücht skriver:
"Det finns skäl att reflektera en stund över det faktum att israels advokater ständigt beklagar sig över den ökande antisemitismen, israelvänliga bloggar försöker hela tiden beskylla israelkritiker för antisemitism, men här visas sanningen om hur antisemitism faktiskt skapas."
http://jinge.se/mellanostern/antisemitism-skapas-industriellt.htm

Konspiration

Det är ständigt Jan-Inge Flücht som sätter tonläget på Jinge.se. När Jinge uppmärksammar Forum för levande historias undersökning av lärares kunskaper om bl a Förintelsen (2008) målar han upp bilden av en "sionistisk" konspiration:

"På det sättet har de numera kommit att arbeta som en för skattepengar finansierad lobbyorganisation för Israel eftersom vi hela tiden ska påminnas om hur eländigt nazisterna betedde sig."


http://jinge.se/dagens-bild/forum-for-levande-historia-en-lobbyorganisation-for-skattepengar.htm


På jinge.se är samstämmigheten stor. "Debatten" i kommentarsfältet är i samma anda som Flüchts inlägg:

Sören says:

augusti 20th, 2008 at 12:41
Detta är ett verk av sionisterna. Det är väl bara sionister som fått jobb på denna "myndighet" också?

bäng says:

augusti 20th, 2008 at 14:09
Hur många varv kan man dra en historisk händelse som inträffade för sextio år sedan(judeförföljelserna,hitlertyskland), har de inte redan kramat ut allt?

Det råder ju t.ex till skillnad från alla andra historiska händelser forskningsförbud i saken sedan många år. Att överhuvudtaget ha någon annan åsikt än den serverade och fastslagna är belagt med fängelse i flera Europeiska länder och utvisning till inkvisitionsdomstolar för andra.

"Anti-semitism" som begrepp var det första sionisterna lade beslag på även om judar (khazarer) bara utgör 5% av de semitiska folkslagen, antisionist hade varit rättvisare.

Samtidigt som sionisterna gör sig själva en "otjänst" genom att skaffa tolkningsföreträde genom historierevisionistiska institut i Sverige (agendan är ju uppenbar) är det nästan bra de exponerar sig själva på det att vi andra kan ta avstånd från eländet.

Sara G says:

augusti 20th, 2008 at 16:12
---
Det är faktiskt mäktiga intressen som styr media, inhemska som utländska intressen.
DN ägs av familjen Bonnier exempelvis.
Jag ska äta upp min tumvante om, jag säger om, DN kommer att skriva något kritiskt om Levande Historias ovetenskapliga metoder.

Sanna says:

augusti 20th, 2008 at 22:19
Det verkar som sionistlobbyn tagit makten i Sverige?
Charlotte Wiberg har tidigare skrivit om inlägget.

I en öppet antisemitisk kommentar hävdas att socialdemokraterna står på "judekapitalets sida". Flücht kommenterar inlägget uppskattande:http://jinge.se/allmant/stockholmare-ar-smartare-an-lantisar-2.htm#comment-144813
http://jinge.se/allmant/stockholmare-ar-smartare-an-lantisar-2.htm#comment-144814

Jan-Inge Flücht publicerar en illustration där USA:s president framställs som en apa som styrs från Israel. Bilden är tecknad av Carlos Latuff som kom två i den iranska regimens tävling om bästa antisemitiska bild. Under bilden står "Latuffs illustration av verkligheten..."http://jinge.se/politik/vill-bush-utplana-israel.htm

Lasse Wilhelmson, återkommande gästbloggare på Jinge.se, antyder att Israel kan komma att lura USA att angripa Iran genom att själva angripa USA:


http://jinge.se/natur/jag-vantar-pa-the-big-one.htm#comment-154429

Det förs på många håll en legitim diskussion om den proisraeliska intressegruppen Aipacs inflytande på amerikansk politik. I antisemitisk argumentation förvandlas dock frågan om inflytande till kontroll: Aipac eller den så kallade "judiska lobbyn" påstås i dessa sammanhang "styra" amerikansk politik.

I en numera raderad kommentar av Jan-Inge Flücht ges legitimitet åt idéer om att "zionisterna" styr flera länders centralbanker. "AIPAC rules...", avslutar Flücht.Tidigare tillgängligt här: http://jinge.se/index.php/allmant/condoleezza-rice-bor-tvatta-munnen-med-sapa.htm#comment-148717

Media

Fixeringen vid Bonnier är stor på Jinge.se. Texter publicerade i tidningar som Expressen och Dagens Nyheter påstås återkommande ge uttryck för "familjen Bonniers" åsikter varvid "Bonniers" konstrueras som judiskt och som en viktig komponent i en bredare konspirativ verksamhet.

När Expressen skriver om Knutbyförsamlingen förvandlar Jinge detta till en "judisk" attack på kristendomen och proklamerar att "Familjen Bonnier förlöjligar Jesus" (för detta exempel se nedan under rubriken Lättåtkomliga citat från Jinge.se). I ett annat inlägg skriver Flücht:
"Den Bonnierägda publikationen Expressen fortsätter sitt heliga krig mot muslimer genom ”journalisten” Arne Lapidus. Uppenbarligen har Lapidus missuppfattat vad familjen Bonnier förväntar sig av honom. Jag tror inte att deras etnicitet gör att de per automatik gillar journalister som brer på och fantiserar fritt i tidningens spalter."


http://jinge.se/allmant/expressens-lapidus-fatwa-mot-islam.htm

I detta fall påstås att DN utgör ett redskap för krafter/verksamheter som Jinge "inte vill spekulera om", men som han i en rad andra inlägg beskrivit, dvs bilden av DN som styrd av en föregivit "judisk" ägare som agerar för att främja föregivit "judiska" intressen.

"Man hoppas givetvis att palestinierna ska ge upp och fly till andra länder, och att det ska ske utan att världens media uppmärksammar saken. Varför Dagens Nyheter gör sig till redskap i denna verksamhet vill jag inte ens spekulera om."
http://jinge.se/index.php/mediekritik/dn-ser-inte-skogen-for-alla-trad.htm

"Shachars artikel är något av de mest manipulativa jag läst, den är fylld med syftningar som ska leda läsaren åt ett visst håll, den hade lika gärna kunnat vara skriven av de israeliska propagandaförfattarna. Och vem vet, det kanske den är. Men det är synd att Dagens Nyheter ska lura sina läsare att tro att de får en opartisk rapportering i tidningen."

http://jinge.se/mediekritik/dagens-nyheter-och-den-opartiska-skildringen.htm

"Problemet med Dagens Nyheter är att det antagligen inte är ”politiskt korrekt” för dess journalister att beskriva verkligheten på annat sätt än som ägarna betraktar den. Att läsarna är de största förlorarna bryr man sig uppenbarligen inte om."

http://jinge.se/allmant/nathan-shachar-dagens-nyheters-korrespondent-i-mellanostern.htm


Denna typ av påståenden och insinuationer får ofta stöd i kommenterar. T ex:http://jinge.se/mediekritik/skillnad-mellan-norge-och-sverige.htm#comment-165144

I nr 12 2005 publicerade Ordfront artikeln "Israels regim styr svenska medier" av Johannes Wahlström. Artikeln, som parallellt publicerades på den internationellt ökände antisemiten Israel Shamirs webbsida, drev tesen om en internationell "sionistisk" konspiration som styrde svenska medier och kontrollerade vad dessa rapporterade om Israel. Artikeln, som anknöt till klassiska antisemitiska motiv, byggde på fabricerade eller förvrängda intervjuer med svenska Mellanösternkorrespondenter. När detta avslöjades tog Ordfront avstånd från artikeln och bad om ursäkt för att den publicerats. Wahlströms band till Shamir belystes bl a av Gellert Tamas i DN. På Jinge.se fick dock Wahlström stöd för sina "teser" av Flücht. Johannes Wahlström blev också efter att han skrivit den antisemitiska artikeln i Ordfront gästbloggare på Jinge.se.
"Så hela historien visar bara att Johannes Wahlström är helt rätt ute. Det trista är förstås att han inte bandade sina intervjuer kan jag tycka. Och förstås att Ordfront Magasin saknar ryggrad."

http://jinge.se/allmant/jinge-johannes-wahlstrom-och-antisemitismen.htm#comment-21339

"Men i sakfrågan har Wahlström rätt."'

http://jinge.se/allmant/jinge-johannes-wahlstrom-och-antisemitismen.htm#comment-21347

Genom inlägget med rubriken "Israels regim styr svenska medier" syns tydligt att Flücht gör Wahlströms tes till sin egen:


http://jinge.se/allmant/israels-regim-styr-svenska-medier.htm

Flücht driver själv samma tes även i andra sammanhang:

"Det är inte utan att man undrar över om det israeliska utrikesdepartementet har beslutat inte bara vad deras supporterbloggar ska skriva, det verkar som de också bestämmer vad media ska rapportera."
http://jinge.se/mediekritik/forintelsens-offer-2009-ars-forovare.htm

"Men tidningarna skriver inget om den saken, man publicerar enbart det som israelerna vill att man ska publicera."
http://jinge.se/mediekritik/israel-falskast-i-varlden.htm

Effekterna av Jinges propaganda kan avläsas i kommentarerna:

"Nu håller jag på att utveckla en rejäl gallopperande antisemitism! Vilket djävla slödder!"
http://jinge.se/allmant/den-judiska-medialobbyn-och-dess-natvarianter.htm#comment-19196

I en kommentar skriver Jinge.se-skribenten Lasse Wilhelmson (Wilhelmson publicerar inte bara kommentarer utan också inlägg på Jinge.se) att bakom olika aktörer "gömmer sig de som kontrollerar ideologiproduktionen". Ideologiproduktionen är, menar Wilhelmson "grovt sionistiserad".http://jinge.se/mediekritik/per-gudmundson-islamofobernas-talesman.htm#comment-142973


En annan kommentar av Lasse Wilhelmson talar om en "sionistiserad omvärld" och kopplar detta till "den planerade ekonomiska kraschen" och "[e]n intelligent planering av människor i syfte att förslava mänskligheten och berika en liten elit".Kommentaren har uppmärksammats av Magnus Sandelin och kunde tidigare läsas här:
http://jinge.se/mediekritik/israeliskt-stoveltramp-230-doda-och-det-blir-fler.htm#comment-166263

Lasse Wilhelmson om Obama och stabschefen Rahm Emanuel i gästinlägg på Jinge.se:

"Den föreslagne stabschefen är verkligen inte vem som helst, utan en sedan länge strategiskt placerad judisk sionist i det demokratiska partiet, som liksom sina gelikar regelmässigt sätter Israels intressen före USA:s."

http://jinge.se/mediekritik/kommer-varlden-att-forandras-nu-av-lasse-wilhelmson.htm

Förintelsen

Försök att förvandla Förintelsen till ett judiskt eller israeliskt brott är ett centralt inslag i samtida antisemitisk agitation. Flücht författar regelbundet blogginlägg på det temat. När mellanösternkonflikten diskuteras görs judar som kategori, inklusive Förintelsens offer, kollektivt ansvariga för Israels politik.http://jinge.se/mediekritik/israel-bygger-auschwitz-at-palestinierna.htm


http://jinge.se/mediekritik/forintelsens-offer-2009-ars-forovare.htm

Jan Inge Flücht skriver i ett annat inlägg: "Personligen tycker jag mig se tendenser till att världsopinionen har börjat få nog nu när Förintelsens offer alltmer ter sig som förövare."


http://jinge.se/mellanostern/israels-brott-mot-manskligheten-uppror-allt-fler.htm

Lasse Wilhelmson publicerade 25/3 2008 ett inlägg där sionism likställdes med nazism. Inlägget illustrerades på jinge.se med ett hakkors bredvid en davidstjärna. Flücht tog bort Wilhelmsons bloggpost inte på grund av innehållet utan för att Wilhelmson även lät andra publicera texten.http://jinge.se/mediekritik/sionism-ska-visst-jamforas-med-nazism.htm

Ett tidigare inlägg på samma tema finns fortfarande tillgängligt på jinge.se:http://jinge.se/allmant/sionismen-ar-judisk-nationalsocialism.htm

Biofilmer om Förintelsen planerades för att tima kriget i Gaza enligt signaturen Nadia:

"Har inte hunnit kolla upp ännu, man är säker på att jag läste igår att 6 filmer om förintelsen kommit ut under julen i USA - stämmer detta? Om så är fallet, och vi vet alla att en biofilm är inget man sätter ihop under en eftermiddag, så verkar det verkligen planerat med Israels attacker sedan julhelgen."
http://jinge.se/mediekritik/statsterrorism.htm#comment-167074

En kommentar till inlägget "Kan en nation bli vansinnig?" stöder konspirationsteorin och förklarar att "världsjudendomen" ("World Jewry") söker kontrolla budskapet:http://jinge.se/mediekritik/israel-kan-en-nation-bli-vansinnig.htm#comment-166963

Jinge.se återger även kommentarer som stöder Förintelseförnekare som den katolske biskopen Richard Williamson:http://jinge.se/mediekritik/kg-hammar-kritiseras-for-installning-till-israel.htm#comment-170781

Ytterligare kommentar som framställer bl a TV-filmer om Förintelsen som del i konspiration och talar, i enlighet med en traditionell antisemitisk tankefigur, om en "förintelseindustri" som sägs "pungslå västmakternas banker på en massa pengar":http://jinge.se/mediekritik/kg-hammar-kritiseras-for-installning-till-israel.htm#comment-170792

Den återkommande gästbloggaren på Jinge.se, Lasse Wilhelmson, ger stöd åt den tidigare Förintelseförnekaren:http://jinge.se/mediekritik/kg-hammar-kritiseras-for-installning-till-israel.htm#comment-170806

fredag 13 februari 2009

Citat raderade efter uppmärksammande

*Kommentarerna nedan låg fortfarande uppe 30/1 2009 men togs bort efter att de uppmärksammats i media 31/1 2009.Kommentaren var ursprungligen publicerad i anslutning till inlägget "Tummar hålls så de vitnar - för en svart president".
http://jinge.se/mediekritik/tummar-halls-sa-de-vitnar-for-en-svart-president.htmKommentaren publicerades i anslutning till blogginlägget "Välvillig gest, när Israel släpper 250 palestinier?".
http://jinge.se/mediekritik/valvillig-gest-nar-israel-slapper-250-palestinier.htm
I anslutning till sitt inlägg "Kommer världen förändras nu" (se ovan) lämnar Lasse Wilhelmson kommentaren där han redovisar sina metoder för sökande av "information".

Magnus Sandelin och Charlotte Wiberg skriver om Jan-Inge Flüchts försök att förneka vad han själv, hans gäster och kommentatorer skrivit på bloggen.

Lättåtkomliga citat från Jinge.se

I artikeln "Antisemitisk blogg Ohlys favorit" i Sydsvenskan 12/2 exemplifierar vi antisemitismen på Jinge.se med ett antal citat. Det vi citerar är inlägg av Flücht, gästbloggare och kommentatorer. Som vi skriver i vår artikel är tendensen densamma oavsett författare.

Jan-Inge Flücht berömmer sig av att ha full kontroll över kommentarerna på sin blogg. Enligt sina egna regler raderar Flücht omedelbart "Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer". Dit räknar han dock inte de antijudiska kommentarerna. Ett fåtal av dessa har tagits bort först sedan Flücht pressats av kritik i media eller av andra bloggare. En del av de raderade kommentarerna återges här. Antisemitismen som återspeglas i kommentarerna reflekteras även i Jinges och gästbloggares inlägg. Det är heller inte ovanligt att blogginnehavaren uttrycker stöd till antisemitiska kommentarer.

SKMA vill understryka att detta bara är ett litet axplock från vårt underlag.

*I skrivande stund ligger inlägget med titeln "Familjen Bonnier förlöjligar Jesus" fortfarande uppe (http://jinge.se/allmnt/familjen-bonnier-forlojligar-jesus.htm). Inlägget är författat av Jan-Inge Flücht.

*Den återkommande gästskribenten Lasse Wilhelmsons inlägg "Kommer världen förändras nu?" där Lewinsky-affären påstods vara "en typisk Mossadfälla gillrad för Clinton” finns också än så länge tillgänglig (http://jinge.se/mediekritik/kommer-varlden-att-forandras-nu-av-lasse-wilhelmson.htm).


*Inlägget "Jag tror inte på Palestina" där Flücht diskuterar judar och islams profet ligger också fortfarande kvar på nätet.

Citat:

"Judar och araber har levt sida vid sida under vad som närmast kan kallas evinnerlig tid. Men redan då Muhammed var tre år stod det klart att judarna var ute efter hans liv. Orsaken var tämligen enkel, de insåg att den lilla gossen var profet men han var ättling till Ismael och inte till Isak, en profet som således inte var jude. Sådant omkullkastar den gamla skrönan om ”det utvalda folket” och givetvis också talet om att Gud gett dem landet."
http://jinge.se/mediekritik/jag-tror-inte-pa-palestina.htm

I en kommenatar utvecklar Flücht resonemanget:


http://jinge.se/mediekritik/jag-tror-inte-pa-palestina.htm#comment-150082

Inlägget "Bara mobboffer gör Aliya" har en kommentar där meningen "Det judiska bibel Talmud uppmuntra judarna att ta död på kristna ." fortfarande kan läsas .

http://jinge.se/allmant/bara-mobboffer-gor-aliya.htm#comment-131561